Tin về cuộc họp của Học viện bàn về công tác xã hội hóa Nhà trẻ 28-10

 Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục - nuôi dưỡng và chăm sóc các cháu lứa tuổi mầm non là con cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Học viện đang theo học tại Nhà trẻ 28 - 10, ngày 8/2, dưới sự chủ trì của Giám đốc Học viện, phòng Hậu cần đã báo cáo Ban Giám đốc, Thủ trưởng Văn phòng, Thủ trưởng Phòng Chính trị, Ban Chính sách, Ban Quân lực, Cán bộ chuyên trách Công đoàn - Phụ nữ… về đề án phát triển và chuyển đổi Nhà trẻ theo hướng dịch vụ công.

     Tựu chung, các ý kiến trong hội nghị đều thống nhất nhận định công tác nuôi dạy trẻ mầm non tại Học viện - vừa nằm trong hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia, vừa là một bộ phận của công tác chính sách - rất cần được xem xét, nghiên cứu thận trọng trước mỗi quyết định lớn. Hội nghị cũng đề cập tới một số hướng đi và giải pháp cụ thể nhằm tiến tới thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác nuôi dạy trẻ tại Học viện.

     Kết luận buổi họp, Thủ trưởng Học viện đã giao cho Phòng Hậu cần và các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, đề xuất đề án xây dựng nhà trẻ thật khoa học, cụ thể để Học viện tiếp tục xem xét vào thời điểm thích hợp.

Trần Thị Thuy - P3

Quay Về