Khoa Động lực: Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ 7

   Sáng 7/3, Khoa Động lực đã tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ 7. Hội nghị nhằm đánh giá chất lượng các đề tài nghiên cứu và duy trì tốt hoạt động khoa học của đội ngũ giáo viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học trong Khoa. Đây là hoạt động thường xuyên và đã đi vào nề nếp, được Khoa rất coi trọng.

    Về dự Hội nghị có các thành viên Tiểu ban Cơ khí Động lực, đại diện Ban  Nghiên cứu sinh - Phòng Sau đại học, các thầy giáo, báo cáo viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học các khóa.

 

    Với sự động viên, khích lệ của Hội đồng khoa học, lãnh đạo, chỉ huy Khoa Động lực và các bộ môn, cùng sự nhiệt tình, tâm huyết của các báo cáo viên, các đề tài đều đảm bảo chất lượng, đúng theo kế hoạch. Nội dung các đề tài đã đi sâu giải quyết những vấn đề có tính khoa học, tính thực tiễn đang được đặt ra đối với từng chuyên ngành.

 

    Năm nay, báo cáo đã tăng cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt đối với các nghiên cứu sinh và học viên cao học. Để nâng cao hơn nữa công tác tổ chức và chất lượng của báo cáo, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị khoa học lần thứ 7 của Khoa Động lực đã rút ra một số kinh nghiệm là: cần phối hợp chặt chẽ công tác quản lý giữa các phòng, khoa và các báo cáo viên; các báo cáo viên cần thuyết trình ngắn gọn và tập trung vào nội dung chính của báo cáo; Ban chủ nhiệm bộ môn cần tích cực chủ động triển khai, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các đề tài tham gia báo cáo.

 

    Sự đánh giá nghiêm túc chất lượng các báo cáo và rút được kinh nghiệm sau Hội nghị sẽ là cơ sở giúp hoạt động khoa học công nghệ của Khoa ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH của Khoa Động lực nói riêng và Học viện nói chung.

                                                                                                                                 Vũ Đình Độ - K23