Học viện KTQS triển khai công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2012

 
        Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em (DS, GĐ&TE ) Bộ Quốc phòng (BQP) về triển khai công tác DS, GĐ&TE năm 2012. Ngày 21/02, Thiếu tướng Trần Tấn Hùng - Phó Chính ủy Học viện đã chủ trì hội nghị giao ban các Ủy viên Ban DS, GĐ&TE Học viện đánh giá những kết quả đạt được trong công tác của Ban DS, GĐ&TE năm 2011, đồng thời triển khai hoạt động công tác DS, GĐ&TE năm 2012.

        Tại hội nghị giao ban, Thượng tá Phạm Thanh Hải - Ủy viên Thường trực Ban DS, GĐ&TE đã báo cáo tổng kết đánh giá kết quả công tác DS, GĐ&TE Học viện năm 2011. Báo cáo đã chỉ rõ: Đảng uỷ Học viện, cấp uỷ và chỉ huy các cấp trong Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ học tập, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của TW, BQP về DS, GĐ&TE. Các tổ chức Đảng, các đơn vị, tổ chức quần chúng trong Học viện đã xác định rõ công tác DS, GĐ&TE là một nhiệm vụ thường xuyên.

        Các đồng chí ủy viên Ban DS, GĐ&TE phối hợp và làm tốt vai trò tham mưu cho Ban DS, GĐ&TE về công tác DS, GĐ&TE; các đơn vị lồng ghép tổ chức hoạt động, phối hợp nhiều ban, ngành, đoàn thể trong đơn vị tham gia. Một số đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân tích cực tham gia chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đồng thời làm tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách DS - KHHGĐ.

        Công tác truyền thông, giáo dục về DS, GĐ&TE thực hiện có hiệu quả ở Học viện và các đơn vị cơ sở bằng nhiều hình thức khác nhau. Cơ quan Chính trị đã tuyên truyền các văn bản của Nhà nước và BQP trong chương trình học tập lý luận chính trị hàng năm theo quy định như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 pháp lệnh dân số; hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình, triển khai thực hiện NQ số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội...". Các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em” (30/5- 30/6), "Ngày Gia đình Việt Nam"(28/6), "Ngày Dân số Thế giới" (ll/7), "Ngày Dân số Việt Nam" (26/12). Tổ chức các hình thức tuyên truyền rộng rãi như tờ rơi, nói chuyện chuyên đề với nhiều chủ đề phong phú như: tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, “chung tay xây tổ ấm”; “Phương pháp giáo dục nhân cách cho con cái trong gia đình”, về phòng chống HIV, AIDS, về kỹ năng sống cho các bạn trẻ lứa tuổi tiền hôn nhân ...

        Cán bộ quân y là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác DS, GĐ&TE, bên cạnh đó còn có các tổ chức quần chúng như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn các cấp cũng thực sự phát huy trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ  thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Các hình thức giao lưu văn hoá, thi tuyên truyền viên, mời chuyên gia nói chuyện chuyên đề, diễn đàn thanh niên và sinh hoạt câu lạc bộ được phát triển rộng rãi và tổ chức sôi nổi tại các đơn vị.

        Về phương hướng và nhiệm vụ của Ban DS, GĐ&TE năm 2012, đồng chí Phó Chính ủy, Trưởng Ban DS, GĐ&TE Học viện đã kết luận và triển khai phương hướng như sau:

        - Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục để mọi cán bộ, nhân viên tự giác thực hiện và tham gia tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện. Tăng cường và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên và chiến sĩ ở đơn vị kết hợp với các hình thức hiệu quả và thiết thực khác.

        - Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục với các biện pháp hành chính, xử lý nghiêm khắc các đối tượng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ (đặc biệt những cán bộ và đảng viên).

        - Thường xuyên quan tâm hơn nữa đối với các gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên hiếm muộn con; phụ nữ lớn tuổi chưa có gia đình để họ có cơ hội lập gia đình và có quyền làm mẹ.

        - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 49/2005/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH. Tiếp tục xây dựng các tiêu chí đạt gia đình quân nhân kiểu mẫu, mẫu mực về nếp sống và nuôi dạy con, đạt chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”. Chủ động phòng chống các tệ nạn xã hội ngay tại gia đình, khu gia đình, cộng đồng và phòng chống bạo hành gia đình.

        - Triển khai các hoạt động thực hiện kế hoạch hành động của BQP giai đoạn 2010 - 2015 thực hiện kết luận số 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và triển khai chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030 theo hướng dẫn của Ủy ban DS, GĐ&TE của BQP.

        - Đẩy mạnh xã hội hoá công tác DS, GĐ&TE bằng cách phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức quần chúng, tranh thủ mọi sự giúp đỡ, phối hợp hiệp đồng với các cơ quan DS, GĐ&TE của BQP, địa phương nơi đóng quân trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu của công tác DS, GĐ&TE.

        - Duy trì và tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn quân tham gia bảo vệ và chăm sóc trẻ em” theo 5 mục tiêu: chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh môi trường, giáo dục học tập, vui chơi giải trí, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

        - Tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động trong "Tháng hành động vì trẻ em" và “Ngày Gia đình Việt Nam” theo hướng dẫn của TCCT. Tổ chức cho trẻ em sinh hoạt hè, vui chơi giải trí, biểu dương học sinh giỏi, học sinh xuất sắc bằng những hoạt động thiết thực, bổ ích.

        - Tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp xây dựng các chương trình hỗ trợ cho các đối tượng: trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật, trẻ em ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi.

        - Phối hợp với cơ quan chuyên môn và địa phương trên địa bàn đóng quân thực hiện 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; Tuyên truyền để các gia đình có trẻ em trong độ tuổi quy định được tiêm chủng đầy đủ theo quy định.

        - Nâng cao chất lượng khám sức khoẻ định kỳ cho phụ nữ các đơn vị. Có giải pháp phù hợp trong khám, điều trị bệnh phụ khoa để giảm tỷ lệ mắc bệnh cho chị em. Tổ chức tốt hoạt động của phòng khám phụ khoa tại Bệnh xá nhằm quản lý theo dõi chị em về thai sản và chăm sóc điều trị các bệnh phụ khoa.

        Công tác DS, GĐ&TE của Học viện KTQS trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong những năm tới trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết đại hội XI của Đảng, công tác DS, GĐ&TE sẽ tiếp tục được chỉ đạo một cách toàn diện, chặt chẽ và cụ thể hơn để sớm khắc phục một số mặt còn tồn tại, phấn đấu đạt kết quả ngày càng vững chắc.

                                                                                                                                Trần Thị Hòa - P1